Van idee tot afwerking

Castelein biedt zowel adviserende als uitvoerende diensten aan. Onze experten leggen de bestaande architectuurplannen onder de loep en stellen budgetvriendelijke alternatieven voor. Nog geen meetstaat of plannen? Dan kan u bij ons team terecht voor elke fase van planning tot uitvoering, met een heldere communicatie en respect voor de afgesproken timing.

01

Studie en ontwerp

 • Opmaak schetsontwerp en architecturale plannenset
 • Vormgeving beplantingsplan
 • Opmaak verlichtingsplan 
 • Realisatie boomeffectenanalyse (EAC attest)
 • Rioleringsstudie
 • Studie waterhuishouding
 • Ontwikkeling capillaire laagopbouwsystemen 
 • Samenwerking met externe architectenbureaus en studiebureaus
02

Calculatie en administratie

 • Eigen calculatiedienst
 • Opmaak AS-Built plan
 • Realisatie Post Interventie Dossier
 • Opmaak onderhoudsplan
 • Aanvraag omgevingsvergunning
Image
03

Grondwerken en onderbouw

 • Graafwerken
 • Plaatsing riolering
 • Installatie infiltratiebekkens, regenputten, wadi’s en steenkorven
 • Aanleg drainage
 • Plaatsing onderfundering
 • Aansluiting nutsleidingen tot aan de openbare weg
04

Verharding en bovenbouw

 • Leggen kasseien en klinkers
 • Plaatsen tegels met verlijming
 • Plaatsing tegels op tegeldragers
 • Aanleg halfverhardingen
 • Plaatsing grasdalen 
 • Aanleg kunstgrassoorten
 • Gieten betonverharding
Image
05

 Afsluitingen en constructies

 • Plaatsing poorten en afsluitingen
 • Installatie zitbanken en bloembakken
 • Integratie speelelementen
 • Aanleg petanquepleinen
 • Plaatsing fietsenstallingen
 • Plaatsen carports, bijgebouwen en bergruimtes in samenwerking met partner Out Moar
 • Aanleg oeverbeschroeiing 
 • Plaatsing vlonders
 • Aanleg verticale tuinen
06

Daktuinen en kelderopbouw

 • Intensieve groenaanleg op daken, parkings en kelders – volgens richtlijnen WTCB
 • Plaatsen capillaire watersystemen

   
Image
07

Groenaanleg

 • Aanleg gazons door inzaaien, grasmatten of kunstgras – ook voor sport- en speelvelden
 • Aanplanting vaste planten en solitaire bomen
 • Aanleg verticale tuinen
08

Waterpartijen

 • Aanleg wadi’s, spaar- en bufferbekkens
 • Aanleg vijvers, fonteinen en waterpartijen
 • Restauratie en versterking vijvers en plassen
 • Installatie waterzuiveringstechnieken 
Image
09

Buitenverlichting

 • Opmaak architecturaal verlichtingsplan
 • Plaatsing tuin- en parkverlichting
10

Watermanagement

 • Installatie capillaire watersystemen
 • Plaatsing waterbufferende platen
 • Installatie boorputten en regenputten
 • Plaatsing bovengrondse en ondergrondse waterbevloeiing 

   
Image
Image

Klassevergunningen

Erkend aannemer voor de uitvoering van overheidsopdrachten in de klasse en categorie 4G3 - dd. 03/04/2021

Erkend aannemer voor de uitvoering van overheidsopdrachten in de klassen en categorieën 4C + 4C1 + 1C5 + 1G - dd. 12/05/2022

 

U bent
particulier
U bent
professioneel